Üçyel rüzgar ve güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı proje geliştirme sürecinin tüm aşamalarında güvenilir bir bağımsız mühendislik ve danışmanlık hizmeti sunar. Bu çerçevede; kaynak değerlendirme ve saha seçimi, enerji amaçlı ölçümler, veri toplama, veri analizi, ön fizibilite raporu, fizibilite raporu, tesis tasarımı, proje yönetimi, tesis kurulumu ve işletme ve bakım çalışmaları yapılır.

Rüzgar ölçümü amaçlı 60 metre boru direk, 60 metre kafes direk ve 80 metre kafes direk ve rüzgar hız sensörü, rüzgar yön sensörü, sıcaklık ve nem sensörü, basınç sensörü temin edilir. Rüzgar ölçüm istasyonu ve güneş ölçüm istasyonu kurulumu, aylık ve periyodik istasyon bakımları, data toplama, ölçüm istasyonu izleme ve kontrol, periyodik data analizi, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı lisans başvuru dosyası hazırlama işleri yapılır.

Vizyonumuz:
Türkiye’nin çevre dostu, yerli ve yenilebilir enerji üretiminde pay sahibi olmak.

Misyonumuz:
Yenilenebilir enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında kaynak analizi, saha analizi, veri analizi, fizibilite çalışmaları ile proje geliştirme, yatırım ve işletme süreçlerinin içinde yer almak ve ülkemizin yerli ve temiz enerji üretimine katkıda bulunmak.

İlkelerimiz:
Uluslararası standartlara ve ulusal düzenlemelere uygun, finans kuruluşları ve teknoloji sağlayıcılar tarafından kabul gören proje geliştirme sürecini yönetmek.

Yeteneklerimiz:
Üçyel Enerji’nin kurucu ortakları kamu ve özel sektörde yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji konusunda 20 yılın üzerinde bir süre mühendislik iş tecrübesine sahiptir.

Üçyel’in teknik yeteneği rüzgar ve güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında proje geliştiriciler, yatırımcılar, finans kurumları ve yetkili kamu ve özel sektör kurumlarına yönelik tüm ilgili konularını kapsar.

  • UCYEL Enerji 2011 yılında çalışmalarına başlamış Ankara merkezli bir kuruluştur.
  • UCYEL Enerji yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi konusunda kaynağından işletme ve bakımına kadar olan süreçlerde uzmanlaşmış bağımsız bir mühendislik ve danışmanlık kuruluşudur.
  • Enerji ihtiyacını şebeke bağlantılı veya bağlantısız olarak yenilenebilir enerji  kaynaklarından karşılamak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, 500 kW kurulu güç ve altında lisanssız enerji üretimi yapmayı planlayan gerçek ve tüzel kişiler, lisanslı enerji üretimi kapsamında faaliyet göstermek isteyen şirketler, yerli ve yabancı yatırımcılar, bankalar, finans kurumları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlara yönelik yeterli kalite ve güvenirlikte hizmet sunmak asıl işimizdir.
  • UCYEL Enerji, yenilenebilir enerji projelerini tüm yönleri ile ele alarak belirli alanlardaki disiplinlerarası uzmanları ile hizmet vermektedir.  UCYEL Enerji, yenilenebilir enerji gibi kapsamlı uzmanlık alanları gerektiren konularda ülkemizde bu yönüyle önemli bir eksikliği doldurmaktadır. UCYEL Enerji rüzgar, güneş, hidroelektrik, biyokütle, deniz ve yer enerjileri konularında uzmanlaşmış elemanları ile mühendislik ve teknik danışmanlık hizmetleri vermektedir.
  • UCYEL Enerji olarak yenilenebilir enerji alanında her konunun kendine özgün karakteristikleri olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden UCYEL Enerji faaliyet alanına özgün sürdürülebilir mühendislik çözümleri sunmaktadır. UCYEL Enerji,  piyasadaki en güvenilir, doğruluğu test edilmiş ve kanıtlanmış model, yöntem ve teknikleri kullanarak projelerini geliştirmektedir. UCYEL Enerji’nin geliştirmiş olduğu projeler ve raporlar, müşterilerinin karar verme ve müzakere süreçlerinde en önemli yardımcılarıdır.
  • ÜÇYEL Enerji, her işinde daha iyiyi yakalayabilmek için sürekli bir gelişim çabası içerisindedir ve müşterilerinden aldığı geribildirimler bu amaç için en önemli dayanak noktalarını oluşturur.
ÜÇYEL çalışmalarında uygulanan iş akışı modellemesi.

ÜÇYEL çalışmalarında uygulanan iş akışı modellemesi.