Rüzgar enerjisi danışmanlık hizmetleri kapsamında aşağıdaki işler yürütülür:

1. Saha seçimi ve sahaya ait rüzgar kaynak bilgilerinin belirlenmesi:

 • Rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulumu açısından en uygun sahalar ve bu sahalara ait rüzgar kaynak bilgileri belirlenir. Bu çerçevede arazi kullanılabilirliğini belirlemek üzere arazi kullanım durumu, ulaşım durumu ve bağlantı durumu gibi  çalışmalar yapılır.
 • Önseçimi yapılan bir sahada geçmişte yapılan rüzgar enerjisi amaçlı uygulamalar incelenir.
 • Sahaya ait rüzgâr kaynak bilgileri değerlendirilir ve saha özelliklerine en uygun rüzgâr türbin tipine ait teknik özellikler tespit edilir.
 • Saha içinde en uygun rüzgar türbini kurulabilecek noktalar, toplam kurulu güç kapasitesinin tespiti ve elektrik üretim imkânları belirlenir.
 • Her bir türbinin koordinatları, rakımı, atmosfer sıcaklığı ve basınç değerlerinin tespit edilmesi
 • Her bir türbin için enerji üretimi ve kapasite faktörü değerinin hesaplanması.
 • Santral sahasını temsil eden 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritaların temin edilmesi,
 • Santral sahasındaki rüzgar türbinlerinin yerlerinin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritalar üzerine işaretlenmesi
 • 1/5000 ölçekli haritada türbin yerleri ve tesis yerleşim planının çizilmesi
 • Tek hat şemasının hazırlanması, Termin programının hazırlanması,
 • RES’e ait teknik bilgi formunun düzenlenmesi
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na lisans başvurusu

2. Enerji amaçlı rüzgar ölçümleri:

 • Sahayı temsil eden en uygun rüzgâr ölçüm noktaları ile ölçüm yükseklikleri ve meteorolojik ölçüm parametreleri belirlenir.
 • Belirlenen yerlere enerji amaçlı rüzgâr ölçüm istasyonları kurulur ve istasyon kurulum raporu hazırlanır.
 • Enerji amaçlı rüzgâr ölçüm istasyonları işletilir, bakım ve onarımları yapılır,
 • Ölçülen veriler toplanır ve güvenirlik testleri ile istatistiksel analizleri yapılarak kullanılabilir hale getirilir

3. Teknik fizibilite raporlarının hazırlanması:

 • Sahaya ait harita paftaları ile 3 boyutlu sayısal arazi yükseklik haritaları temin edilir
 • Ölçüm verisi ve ilgili haritalar kullanılarak elektrik üretim tesisine ait teknik fizibilite raporu hazırlanır
 • Lisans başvurusu dışında yapılacak rüzgâr enerjisi uygulamaları için ihtiyaç analizi yapılır ve bu analiz sonuçlarına göre tesis kapasitesi belirlenerek teknik fizibilitesi hazırlanır

4. Rüzgar hız verisi üretimi:

 • Seçilen saha içerisindeki herhangi bir noktaya ait bir zaman aralığı ve bir süre için rüzgâr hız verileri üretilir ve istatistiksel analizleri yapılarak bir rüzgâr türbin modeli için enerji üretim miktarları hesaplanır.

5. Lisans başvuru dosyasının hazırlanması:

 • Bir sahada geliştirilecek bir proje için “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği”ne göre “Lisans Başvuru Dosyası” hazırlanır. Bu kapsamda idari ve teknik belgeler hazırlanır, gerekli hesaplamalar yapılır ve “Santral Sahası Belirleme Yöntemi”nde belirtilen esaslara göre santral sahası köşe koordinatları belirlenerek santral sahası alanı çizilir ve haritalara işlenir.

6. Santral sahası değişiklik işlemleri:

 • Lisans başvurusu sırasında hazırlanan santral sahalarında ilgili mevzuat gereği değişiklik yapılması durumunda son santral sahasının hazırlanması ve haritalama işleminin yapılması.

7. Lisans başvurusu yapılmış bir projenin analizi:

 • İnceleme ve değerlendirme ve uygun bulma aşamasında veya lisans verilmiş projelerin teknik yapılabilirlik analizleri yapılır ve teknik görüşler verilir.